Nukleáris létesítmények

Erőművek

Ipartelepek

Megújuló energia

 • Paksi Atomerőmű Szabályozó és Biztonságvédelmi Rendszer (SZBVR) és Reaktor Teljesítményszabályzó Rendszer (RTSZ) irányítástechnikai rekonstrukciója Műszaki és kiviteli tervezés 2015
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. 06R típusú főelosztó berendezések rekonstrukciója. Kiviteli tervezés 2015
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. Biztonsági Hűtővízrendszer DN≥200 mm átmérőjű csővezetékek rekonstrukciója Villamos és irányítástechnikai műszaki tervezés 2015
 • Paksi Atomerőmű 6 kV-os elosztók szekunder rekonstrukciója. Kiviteli tervezés 2013-2015
 • Paksi Atomerőmű. Cementező berendezés folyékony radioaktív hulladékok szilárdításához Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2015
 • Paksi Atomerőmű Központi irodaépület tetőfelújítása, földszinti hűtő/fűtő és szellőző rendszer korszerűsítése Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2015
 • Paksi Atomerőmű. Baleseti és karbantartási funkciókra alkalmas dízelgenerátorok. Új dízelállomások és karbantartási kihelyettesítő rendszerek kiépítése Villamos és irányítástechnikai műszaki tervezés 2014-2015
 • Paksi Atomerőmű. Új tűzoltó laktanya kiviteli tervezése (Erősáramú villamos energiaellátás, installáció, gyengeáram, irányítástechnika) 2014-2015
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. Szellőző- és klímagép rekonstrukció II. ütem. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2013-2015.
 • Paksi Atomerőmű. Primer- és szekunderköri mosoda szellőzés rekonstrukciója Kiviteli tervezés 2014-2015
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. A 13. és 14. baleseti dízelgenerátorról történő mobil energiaellátás. Megvalósíthatósági tanulmány 2014
 • Paksi Atomerőmű. Sótalanvíz tartályok telepítésének műszaki tervezése a II. kiépítésen 2013-2014
 • Paksi Atomerőmű Hűtőgépházi és hűtőrendszeri rekonstrukció. Kiviteli tervezés 2013.
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. Földrengés monitorozó rendszer rekonstrukciója. Műszaki és Kiviteli tervezés 2013-2014.
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. Konténment lassú túlnyomódás megakadályozása baleseti helyzetben. Villamos és irányítástechnikai megvalósíthatósági tanulmányterv 2013.
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. 06R típusú főelosztó berendezések rekonstrukciója. Műszaki tervezés 2012-2013.
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. 10-40BM,BL sínek hosszanti összekötése és keresztáthidalása. Műszaki tervezés 2012-2013.
 • Paksi Atomerőmű Balesetet megelőző és karbantartási dízelgenerátorok megvalósítása Tanulmányterv 2012-2013
 • Paksi Atomerőmű Földfelszíni telepítésű meteorológiai mérőrendszer. Pilot fázis. Kiviteli tervezés 2012.
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika Intézet „TR” jelű épületének erősáramú rekonstrukciója. Kiviteli tervezés 2012.
 • Paksi Atomerőmű Külső zónahatár holttérmentes megfigyelése Villamos kiviteli tervezés 2011-2013.
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. 6 kV-os kapcsolóberendezések védelmi rekonstrukciója. Műszaki tervezés 2011.
 • Paksi Atomerőmű Beépített halonnaloltó rendszerek kiváltása Villamos, irányítástechnikai és tűzvédelmi kiviteli tervezés 2011.
 • Paksi Atomerőmű 1.- 3. blokk. Üzemidő hosszabbítás (ÜH) terjedelem műszaki adatainak adatbázis tervalapú feldolgozása irányítástechnikai területen 2010-2012.
 • Paksi Atomerőmű Folyamatirányító rendszer (FIR) rekonstrukció Kábelezés, kábeltartó szerkezetek, előszerelési lehetőségek vizsgálata Tanulmánytervek 2010-2011.
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. TVV-221 típusú turbógenerátorok gerjesztő rendszerének rekonstrukciója. Kiviteli tervezés 2009-2013.
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. Súlyos balesetkezelés villamos betáplálási rendszere Kiviteli tervezés 2009-2010.
 • Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló. Felszín alatti létesítmények, Villamos kiviteli tervezés 2009.
 • Paksi Atomerőmű 3-4. blokk Dízelgenerátorok fordulatszám szabályzó és vezérlő rendszer csere, Kiviteli tervezés 2008-2010.
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk PRISE kezelés – gőzfejlesztő vízoldali lefúvatás, Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2008-2010.
 • Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. Szellőző- és klímagép rekonstrukció I. ütem. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2008-2011.
 • Paksi Atomerőmű Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer Munkahelyi és Technológiai alrendszer (villamos betáplálás, levegő mintavételi rendszer, hermetikus ajtók vezérlése) rekonstrukciójának villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezése 2007.
 • Paksi Atomerőmű 1. és 2. blokk Biztonsági hűtővízrendszer DN200 alatti csővezetékek cseréje Irányítástechnikai kiviteli tervezés 2004, 2006.
 • Paksi Atomerőmű Kiemelt fontosságú daruk villamos és irányítástechnikai rekonstrukciója (pályamenti vezetékek cseréje, villamos installáció), Műszaki tervezés 2005.
 • Paksi Atomerőmű 2. blokk 1. akna üzemzavar elhárítás (autonóm hűtőkör, merülő szűrő és vészbórozó rendszer, sérült fűtőelem eltávolítás segédberendezései, villamos betáplálási rendszere, vízszinttartás és kapcsolódó víztisztítók),
  Villamos és irányítástechnikai műszaki és kiviteli tervezés 2003-2005.
 • Paksi Atomerőmű Primerköri Túlnyomásvédelmi Rendszer rekonstrukció villamos és irányítástechnikai berendezései Elvi engedélyezési és kiviteli tervezés1999-2001.
 • Paksi Atomerőmű Földrengésvédelmi technológiai átalakítások villamos és irányítástechnikai berendezései kiviteli tervezés 1998-2003.
 • Paksi Atomerőmű reaktorvédelmi rekonstrukció berendezéseinek villamos betáplálása, kábelezése specifikációk és kiviteli tervezés 1996-2001.
 • Paksi Atomerőmű kiegészítő üzemzavari tápvízrendszer átalakításának villamos és irányítástechnikai berendezései Kiviteli tervezés 1995-1998.
 • Vértesi Erőmű, Oroszlány Épületek villámvédelme. Kiviteli tervezés 2013.
 • Vértesi Erőmű, Oroszlány Kazán tápszivattyú motorokhoz bekötő doboz és kábel beépítés villamos tervezési és kivitelezési feladatai 2012.
 • Csepel II. Erőmű Szükséghelyzeti energiaellátás reteszköreinek módosítása, Villamos tervezési és kivitelezési feladatok 2008.
 • Vértesi Erőmű, Oroszlány 2. sz. kazán biomassza befúvó rendszer betáplálásának villamos tervezési és kivitelezési feladatai 2008.
 • Vértesi Erőmű, Oroszlányi Vízmű villamos rekonstrukció Kiviteli tervezés 2007.
 • Mátrai Erőmű Bükkábrány, Törő és szénosztályozó villamos kiviteli tervezése 2006.
 • Dunamenti Erőmű 6. blokk Villamos főberendezések felújítása (generátor segédüzem, gerjesztő rendszer, mozaik vezénylőtábla és szinkronizálás) Kiviteli tervezés 2005.
 • Dunamenti Erőmű 8–13 blokk Irányítástechnikai rekonstrukció (DCS illesztés, szünetmentes betáplálási rendszer, szabályozó szekrények, tolózárak, szelepek és villamos fogyasztók, központi irányítástechnikai vezénylő) Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2001-2003.
 • Mátrai Erőmű Bükkábrány, Bánya retrofit villamos berendezései (szalag hajtások, gépek, víztelenítő rendszer) Villamos kiviteli tervezés 1999-2000.
 • Mátrai Erőmű Füstgázkéntelenítő berendezés 15,75/6,6kV-os betáplálási transzformátorok telepítése, tokozott sínhídcsatlakozás Villamos kiviteli tervezés 1998-1999.
 • Mátrai Erőmű 35/6 kV-os Déli Főtranszformátor állomás, 35kV-os, 6kV-os kapcsolóberendezés és kisfeszültségű segédüzemi elosztók Kiviteli tervezés 1998-1999.
 • Mátrai Erőmű Visonta, MT-6 és HK-6 bányagépek rekonstrukciójának villamos és irányítástechnikai berendezései Kiviteli tervezés 1995.
 • Nitrogénművek Zrt. 2. Salétromsav üzem villamos betáplálása 2015
 • Nitrogénművek Zrt. Új csomagoló üzem villamos betáplálási pontjainak kialakítása 2015
 • Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Gyára Ideiglenes villamosenergia ellátás 2015
 • ISD Power Kft. 5. alállomás gyorskompenzátor tervezése 2015
 • Nitrogénművek Zrt. 2. Dolomitőrlő malom és dolomit előtörő Villamos kiviteli tervezés 2014
 • Nitrogénművek Zrt. Granuláló 2. üzem villamos rendszerei 2014
 • Nitrogénművek Zrt. Pétfürdő, Semlegesítő 2. üzem Pétisó üzemi rákötése. Villamos kiviteli tervezés 2014.
 • Pannon Növényolajgyártó Kft., Foktői Növényolajgyár, Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés, 2009-2013.
 • Nitrogénművek Zrt. Pétfürdő XXII-es transzformátorház új betáplálása. Kiviteli tervezés 2013.
 • ISD Power Kft. Kohó- és kamragáztartó külső lift villamos hálózatának átalakítása. Kiviteli tervezés 2013.
 • Nitrogénművek Zrt. Pétfürdő, Expanziós gőzturbina generátor csatlakoztatása. Villamos kiviteli tervezése 2012-2013.
 • Linde Gáz Magyarország Zrt., Budapesti Telep, Freon tároló tartály és palack töltő rendszer, Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés, 2009.
 • MOL Dunai Finomító, 672 jelű 6/0,4 kV-os állomás felújítása, Villamos kiviteli tervezés, 2008.
 • TVK 2. sz. 120/6 kV-os fogadóállomás. Vezénylő rekonstrukció, Villamos kiviteli tervezés, 2008.
 • MOL Dunai Finomító, 639 jelű 6 kV-os főelosztó felújítása 2007.
 • Nitrogénművek Pétfürdő, Új granuláló és csomagoló üzem villamosenergia ellátása komplett kivitelezési és tervezési feladatai 2006.
 • Dunaferr Erőművi villamos vezénylő kijelző rendszer felújítása (mozaik tábla, főrendszeri alállomási adatgyűjtés) Kiviteli tervezés 2004.
 • MOL Dunai Finomító Villamos tervezés egységes irányelveinek kidolgozása 2002.
 • MOL Dunai Finomító, villamos berendezései meglévő tervdokumentációinak számítógépes feldolgozása (6kV-os energiaellátás, 120/6kV-os illetve 6/0,4kV-os transzformátor állomások) 1992-2006.
 • Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Veszprém, Napelemes kiserőmű létesítése, Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2014
 • Szegedi Fegyház és Börtön II. Objektum, Napelemes kiserőmű létesítése, Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2014
 • Váci Fegyház és Börtön, Napelemes kiserőmű létesítése, Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2014
 • Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Napelemes kiserőmű létesítése, Villamos engedélyezési tervezés 2014.
 • Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet Pálhalma, Bernátkút, Sándorháza, Napelemes kiserőmű létesítése, Villamos engedélyezési tervezés 2013.
 • Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Gyula, Napelemes kiserőmű létesítése, Villamos engedélyezési tervezés 2013.
 • Budapesti Fegyház és Börtön Kozma utca, Napelemes kiserőmű létesítése, Villamos engedélyezési tervezés 2013.
 • Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Maglódi út, Napelemes kiserőmű létesítése, Villamos engedélyezési tervezés 2013.
 • Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Napelemes kiserőmű létesítése, Villamos engedélyezési tervezés 2012.
 • Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Kecskemét, Napelemes kiserőmű létesítése, Villamos engedélyezési tervezés 2012.