Nukleáris létesítmények

Erőművek

Ipartelepek

Megújuló energia

 • Paksi Atomerőmű. 06R típusú biztonsági középelosztó berendezések rekonstrukciója. Kiviteli tervezés 2019-2021.
 • Paksi Atomerőmű. Távadókiváltás. Kiviteli tervezés. 2018-2021.
 • Paksi Atomerőmű. Baleseti dízelgenerátor állomások létesítése. Kiviteli tervezés 2017-2021.
 • Paksi Atomerőmű. Reaktorvédelmi Rendszer TELEPERM XS rendszer verzióváltásának megvalósítása. Műszaki és kiviteli tervezés 2017-2020.
 • Paksi Atomerőmű. Környezet és Kibocsátás Ellenőrző Rendszer felújítása I. ütem. Kiviteli tervezés 2017-2018.
 • Paksi Atomerőmű. Reaktivitás Monitorozó és Átrakási Neutronfluxus Ellenőrző Rendszer rekonstrukciója. Kiviteli tervezés 2016-2020.
 • Paksi Atomerőmű. Biztonsági és blokki közös szünetmentes energiaellátó rendszerek rekonstrukciója. Kiviteli tervezés 2016-2020.
 • Paksi Atomerőmű. Szabályozó és Biztonságvédelmi Rendszer (SZBVR) és Reaktor Teljesítményszabályzó Rendszer (RTSZ) irányítástechnikai rekonstrukciója. Műszaki és kiviteli tervezés 2015-2021.
 • Paksi Atomerőmű. 06R típusú főelosztó berendezések rekonstrukciója. Kiviteli tervezés 2015-2021.
 • Paksi Atomerőmű. Biztonsági Hűtővízrendszer DN≥200 mm átmérőjű csővezetékek rekonstrukciója. Irányítástechnikai műszaki és kiviteli tervezés 2015-2021.
 • Paksi Atomerőmű. Cementező berendezés folyékony radioaktív hulladékok szilárdításához. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2015-2020.
 • Paksi Atomerőmű. Központi irodaépület tetőfelújítása, földszinti hűtő/fűtő és szellőző rendszer korszerűsítése. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2015.
 • Paksi Atomerőmű. Primer- és szekunderköri mosoda szellőzés rekonstrukciója. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2014-2017.
 • Paksi Atomerőmű. Baleseti és karbantartási funkciókra alkalmas dízelgenerátorok, új dízelállomások és karbantartási kihelyettesítő rendszerek kiépítése. Villamos és irányítástechnikai műszaki tervezés 2014-2015.
 • Paksi Atomerőmű. Új tűzoltó laktanya. Erősáramú villamos energiaellátás, installáció, gyengeáram, és irányítástechnika kiviteli tervezés 2014-2015.
 • Paksi Atomerőmű. A 13. és 14. baleseti dízelgenerátorról történő mobil energiaellátás. Megvalósíthatósági tanulmány 2014.
 • Paksi Atomerőmű. Szellőző- és klímagép rekonstrukció II. ütem. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2013-2020.
 • Paksi Atomerőmű. 6 kV-os elosztók szekunder rekonstrukciója. Kiviteli tervezés 2013-2021.
 • Paksi Atomerőmű. Konténment lassú túlnyomódás megakadályozása baleseti helyzetben. Villamos és irányítástechnikai megvalósíthatósági tanulmányterv és műszaki tervezés 2013-2016.
 • Paksi Atomerőmű. Sótalanvíz tartályok telepítés a II. kiépítésen. Műszaki tervezés 2013-2014.
 • Paksi Atomerőmű. Hűtőgépházi és hűtőrendszeri rekonstrukció. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2013.
 • Paksi Atomerőmű. Földrengés monitorozó rendszer rekonstrukciója. Műszaki és kiviteli tervezés 2013-2014.
 • Paksi Atomerőmű. 06R típusú főelosztó berendezések rekonstrukciója. Műszaki tervezés 2012-2013.
 • Paksi Atomerőmű. 10-40BM,BL sínek hosszanti összekötése és keresztáthidalása. Műszaki tervezés 2012-2013.
 • Paksi Atomerőmű. Balesetet megelőző és karbantartási dízelgenerátorok megvalósítása. Megvalósíthatósági tanulmány 2012-2013
 • Paksi Atomerőmű. Földfelszíni telepítésű meteorológiai mérőrendszer, pilot fázis. Kiviteli tervezés 2012.
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika Intézet. „TR” jelű épületének erősáramú rekonstrukciója. Kiviteli tervezés 2012.
 • Paksi Atomerőmű. Külső zónahatár holttérmentes megfigyelése. Villamos kiviteli tervezés 2011-2013.
 • Paksi Atomerőmű. 6 kV-os kapcsolóberendezések védelmi rekonstrukciója. Műszaki tervezés 2011.
 • Paksi Atomerőmű. Beépített halonnaloltó rendszerek kiváltása. Villamos, irányítástechnikai és tűzvédelmi kiviteli tervezés 2011.
 • Paksi Atomerőmű. 1.- 3. blokk üzemidő hosszabbítás (ÜH). Terjedelem műszaki adatainak adatbázis tervalapú feldolgozása irányítástechnikai területen 2010-2012.
 • Paksi Atomerőmű. Folyamatirányító rendszer (FIR) rekonstrukció kábelezés, kábeltartó szerkezetek, előszerelési lehetőségek vizsgálata. Megvalósíthatósági tanulmánytervek 2010-2011.
 • Paksi Atomerőmű. TVV-221 típusú turbógenerátorok gerjesztő rendszerének rekonstrukciója. Kiviteli tervezés 2009-2013.
 • Paksi Atomerőmű. Súlyos balesetkezelés villamos betáplálási rendszere. Kiviteli tervezés 2009-2010.
 • Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló. Felszín alatti létesítmények. Villamos kiviteli tervezés 2009.
 • Paksi Atomerőmű. Szellőző- és klímagép rekonstrukció I. ütem. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2008-2011.
 • Paksi Atomerőmű. 3-4. blokk dízelgenerátorok fordulatszám szabályzó és vezérlő rendszer csere. Kiviteli tervezés 2008-2010.
 • Paksi Atomerőmű. PRISE kezelés – gőzfejlesztő vízoldali lefúvatás. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2008-2010.
 • Paksi Atomerőmű. Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer Munkahelyi és Technológiai alrendszer (villamos betáplálás, levegő mintavételi rendszer, hermetikus ajtók vezérlése) rekonstrukciója. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2007.
 • Paksi Atomerőmű. Kiemelt fontosságú daruk villamos és irányítástechnikai rekonstrukciója (pályamenti vezetékek cseréje, villamos installáció). Műszaki tervezés 2005.
 • Paksi Atomerőmű. 1. és 2. blokk Biztonsági Hűtővízrendszer DN200 alatti csővezetékek cseréje. Irányítástechnikai kiviteli tervezés 2004-2006.
 • Paksi Atomerőmű. 2. blokk 1. akna üzemzavar elhárítás (autonóm hűtőkör, merülő szűrő és vészbórozó rendszer, sérült fűtőelem eltávolítás segédberendezései, villamos betáplálási rendszere, vízszinttartás és kapcsolódó víztisztítók). Villamos és irányítástechnikai műszaki és kiviteli tervezés 2003-2005.
 • Paksi Atomerőmű. Primerköri Túlnyomásvédelmi Rendszer villamos és irányítástechnikai berendezéseinek rekonstrukciója. Elvi engedélyezési és kiviteli tervezés 1999-2001.
 • Paksi Atomerőmű. Földrengésvédelmi technológiai átalakítások villamos és irányítástechnikai berendezései. Kiviteli tervezés 1998-2003.
 • Paksi Atomerőmű. Reaktorvédelmi berendezések villamos betáplálásának rekonstrukciója. Kábelezés specifikációk és kiviteli tervezés 1996-2001.
 • Paksi Atomerőmű. Kiegészítő üzemzavari tápvízrendszer átalakításának villamos és irányítástechnikai berendezései. Kiviteli tervezés 1995-1998.
 • Mátrai Erőmű. 6kV-os energiaellátó hálózat kialakítása. Villamos kiviteli tervezés 2016-2018.
 • Vértesi Erőmű, Oroszlány. Retúrvíz szivattyúház automatizálása. Kiviteli tervezés és kivitelezés 2016.
 • Vértesi Erőmű, Oroszlány. Épületek villámvédelme. Kiviteli tervezés 2013.
 • Vértesi Erőmű, Oroszlány. Kazán tápszivattyú motorokhoz bekötő doboz és kábel beépítés. Villamos tervezés és kivitelezés 2012.
 • Csepel II. Erőmű. Szükséghelyzeti energiaellátás reteszköreinek módosítása. Villamos tervezés és kivitelezés 2008.
 • Vértesi Erőmű, Oroszlány. 2. sz. kazán biomassza befúvó rendszer betáplálás. Villamos tervezés és kivitelezés 2008.
 • Vértesi Erőmű, Oroszlány. Vízmű villamos rekonstrukció. Kiviteli tervezés 2007.
 • Mátrai Erőmű, Bükkábrány. Törő és szénosztályozó. Villamos kiviteli tervezése 2006.
 • Dunamenti Erőmű. 6. blokk Villamos főberendezések felújítása (generátor segédüzem, gerjesztő rendszer, mozaik vezénylőtábla és szinkronizálás). Kiviteli tervezés 2005.
 • Dunamenti Erőmű. 8–13 blokk Irányítástechnikai rekonstrukció (DCS illesztés, szünetmentes betáplálási rendszer, szabályozó szekrények, tolózárak, szelepek és villamos fogyasztók, központi irányítástechnikai vezénylő). Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2001-2003.
 • Mátrai Erőmű, Bükkábrány. Bánya retrofit villamos berendezései (szalag hajtások, gépek, víztelenítő rendszer). Villamos kiviteli tervezés 1999-2000.
 • Mátrai Erőmű. Füstgázkéntelenítő berendezés 15,75/6,6kV-os betáplálási transzformátorok telepítése, tokozott sínhídcsatlakozás. Villamos kiviteli tervezés 1998-1999.
 • Mátrai Erőmű. 35/6 kV-os Déli Főtranszformátor állomás, 35kV-os, 6kV-os kapcsolóberendezés és kisfeszültségű segédüzemi elosztók. Kiviteli tervezés 1998-1999.
 • Mátrai Erőmű, Visonta. MT-6 és HK-6 bányagépek rekonstrukciójának villamos és irányítástechnikai berendezései. Kiviteli tervezés 1995.
 • Szeged ELI-ALPS lézerközpont. Környezetellenőrző rendszer. Villamos kiviteli tervezés 2015-2016.
 • Nitrogénművek Zrt. 2. Salétromsav üzem betáplálás. Villamos kiviteli tervezés 2015-2016.
 • Nitrogénművek Zrt. Új csomagoló üzem villamos betáplálási pontjainak kialakítása. Villamos kiviteli tervezés 2015.
 • Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Gyára Ideiglenes villamosenergia ellátás. Kiviteli tervezés 2015.
 • ISD Power Kft. 5. alállomás gyorskompenzátor tervezése. Kiviteli tervezés 2015.
 • Nitrogénművek Zrt. 2. Dolomitőrlő malom és dolomit előtörő. Villamos kiviteli tervezés 2014.
 • Nitrogénművek Zrt. Granuláló 2. üzem villamos rendszerei. Kiviteli tervezés 2014.
 • Nitrogénművek Zrt. Semlegesítő 2. üzem pétisó üzemi rákötése. Villamos kiviteli tervezés 2014.
 • Pannon Növényolajgyártó Kft., Foktői Növényolajgyár. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2009-2013.
 • Nitrogénművek Zrt. XXII-es transzformátorház új betáplálása. Kiviteli tervezés 2013.
 • ISD Power Kft. Kohó- és kamragáztartó külső lift villamos hálózatának átalakítása. Kiviteli tervezés 2013.
 • Nitrogénművek Zrt, Pétfürdő. Expanziós gőzturbina generátor csatlakoztatása. Villamos kiviteli tervezés 2012-2013.
 • Linde Gáz Magyarország Zrt., Budapesti Telep. Freon tároló tartály és palack töltő rendszer. Villamos és irányítástechnikai kiviteli tervezés 2009.
 • MOL Dunai Finomító. 672 jelű 6/0,4 kV-os állomás felújítása. Villamos kiviteli tervezés 2008.
 • TVK. 2. sz. 120/6 kV-os fogadóállomás vezénylő rekonstrukció. Villamos kiviteli tervezés 2008.
 • MOL Dunai Finomító. 639 jelű 6 kV-os főelosztó felújítása. Kiviteli tervezés 2007.
 • Nitrogénművek Zrt. Új granuláló és csomagoló üzem villamosenergia ellátása. Kiviteli tervezés és kivitelezés 2006.
 • Dunaferr Erőmű. Villamos vezénylő kijelző rendszer felújítása (mozaik tábla, főrendszeri alállomási adatgyűjtés). Kiviteli tervezés 2004.
 • MOL Dunai Finomító. Villamos tervezés egységes irányelveinek kidolgozása 2002.
 • MOL Dunai Finomító. Villamos berendezései meglévő tervdokumentációinak számítógépes feldolgozása (6kV-os energiaellátás, 120/6kV-os illetve 6/0,4kV-os transzformátor állomások) 1992-2006.
 • Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Kecskemét. Napelemes kiserőmű létesítése. Műszaki ellenőri tevékenység 2018.
 • Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Kecskemét. Napelemes kiserőmű létesítése. Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2017.
 • Sopronkőhidai Fegyház és Börtön. Napelemes kiserőmű létesítése. Műszaki ellenőri tevékenység 2017.
 • Sopronkőhidai Fegyház és Börtön. Napelemes kiserőmű létesítése. Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2016.
 • Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet. Napelemes kiserőmű létesítése. Műszaki ellenőri tevékenység 2015.
 • Szegedi Fegyház és Börtön II. Objektum. Napelemes kiserőmű létesítése. Műszaki ellenőri tevékenység 2015.
 • Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Veszprém. Napelemes kiserőmű létesítése. Műszaki ellenőri tevékenység 2015.
 • Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Maglódi út. Napelemes kiserőmű létesítése. Műszaki ellenőri tevékenység 2014.
 • Budapesti Fegyház és Börtön Kozma utca. Napelemes kiserőmű létesítése. Műszaki ellenőri tevékenység 2014.
 • Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet Pálhalma, Bernátkút, Sándorháza. Napelemes kiserőmű létesítése. Műszaki ellenőri tevékenység 2014.
 • Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. Napelemes kiserőmű létesítése. Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2014.
 • Szegedi Fegyház és Börtön II. Objektum. Napelemes kiserőmű létesítése. Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2014.
 • Váci Fegyház és Börtön. Napelemes kiserőmű létesítése. Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2014.
 • Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet. Napelemes kiserőmű létesítése. Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2014.
 • Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet Pálhalma, Bernátkút, Sándorháza. Napelemes kiserőmű létesítése. Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2013.
 • Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. Napelemes kiserőmű létesítése. Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2013.
 • Budapesti Fegyház és Börtön Kozma utca. Napelemes kiserőmű létesítése. Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2013.
 • Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Maglódi út. Napelemes kiserőmű létesítése. Villamos engedélyezési és kiviteli tervezés 2013.